Stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Historia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym KRS w sierpniu 2011 r. pod nr 0000394819. Członkowie założyciele wywodzą się z Kołobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działał w ramach struktury Klubu Osiedlowego KSM.

Obecnie UTW posiada status Organizacji Pożytku Publicznego OPP i zrzesza 182 członków zwyczajnych, 2 wspierających i 3 honorowych.

Celem działania UTW w Kołobrzegu jest nawiązywanie do tradycji uniwersytetów powszechnych, które propagują wśród ludzi wiedzę z różnych dziedzin niezależnie od ich poziomu wykształcenia i statusu zawodowego.
Nie stawiamy barier wiekowych ani wymagań, w zakresie posiadanego wykształcenia. Każdy znajdzie tutaj coś interesującego, spędzi twórczo wolny czas, wzbogaci swoją osobowość, nawiąże nowe przyjaźnie. Funkcjonują dwa rodzaje zajęć: podstawowe i fakultatywne.

Na pierwsze z nich składają się cotygodniowe wykłady i seminaria, które odbywają się raz w tygodniu w Sali widowiskowej RCK. Prowadzone przez zaproszonych do współpracy wykładowców wyższych uczelni, miejscowych lekarzy, naukowców oraz osoby pasjonujące się swoimi dziedzinami nauki, sztuki.

Zajęcia fakultatywne, wybrane przez słuchaczy są adekwatnie do osobistych zainteresowań i prowadzone w mniejszych grupach. Obecnie obejmują: ćwiczenia gimnastyczne w trzech grupach, oraz aqua fitness, śpiew, taniec, kabaret, poezja, obsługa komputera, nurkowanie, żeglowanie. Uczestnictwo w utworzonych sekcjach jest nieodpłatne i pozwala pogłębić praktycznie swoją wiedzę, uzdolnienia, zainteresowania, oraz zadbać o dobrą kondycję.

W Uniwersytecie kultywujemy i pogłębimy również wiedzę o tradycjach kulturalnych i obyczajowych naszych społeczności poprzez okazjonalne spotkania integracyjne takie jak: dzień seniora, andrzejki, spotkanie opłatkowe, mikołajki, dzień babci i dziadka, dzień kobiet i inne. Największym spotkaniem integracyjnym organizowanym przez nasz uniwersytet są Senioralia w których corocznie uczestniczą seniorzy z całego kraju.
Za naszą działalność na rzecz seniorów i miasta otrzymaliśmy od pani Prezydent nagrodę „Konika Kołobrzeskiego” Otrzymaliśmy także doroczną nagrodę od organizacji pozarządowych „Kołobrzeska Róża Wiatrów”

WebDesign Q Tomasz Kolasa © 2012

Top Desktop version